Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, November 12, 2015


McDonald's: Free Burgers, Brownie Bites & Customised Coke® Can (Nov 2015)
13 Nov 2015, 11am onwards: 100 Free Create Your Taste Burgers will be given away at the following stores: Ang Mo Kio, Causeway Point, Lot One Shopping Mall, JEM, Kallang, Raffles City, Sun Plaza & Yishun Safra Outlets
14 Nov 2015: Free Customised Coke® Can with every Create Your Taste Meal at McDonald’s JEM & Sun Plaza Outlets
14 Nov 2015: Free Brownie Bites with every Create Your Meal upsized
21 Nov 2015: Free Customised Coke® Can with every Create Your Taste Meal at McDonald’s Kallang & Yishun Safra Outlets

- Available after breakfast hours
- While stocks last
- Only available at McDonald's Create Your Taste Outlets

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts